ReviewEssays.com - Term Papers, Book Reports, Research Papers and College Essays
Search

Social Responsibility of Investors

Essay by review  •  December 28, 2010  •  Essay  •  3,004 Words (13 Pages)  •  2,616 Views

Essay Preview: Social Responsibility of Investors

Report this essay
Page 1 of 13

Ð'ÐoÐ*шйеъ Ð'Ð*бшъйъ щм ощчйтйн фйррсййн

ъелп трййрйн

1. обеÐo ..........................................................................................................................3

2. Ð'Ð'щчтÐ' Ð'оесшйъ еÐoÐ*шйеъ Ð*бшъйъ 4

2.1. шчт ........................................................................................................................... 4

2.2. оÐ'еъÐ' еоÐoфййрйÐ' щм Ð'ÐoÐ*шйеъ Ð'Ð*бшъйъ щм ощчйтйн лйен 5

3. Ð'Ð'щмлеъ Ð'очйфеъ Ð'ребтеъ обÐ*йшеъйÐ'н щм ощчйтй Ð'оесш 6

4. Ð'Ðoн рчегъ оби оесшйъ щм ощчйтйн оъййщбъ тн сгшй Ð*бшÐ' шÐoеййн ? 7

5. Ð'Ðoн Ð'щчтÐ' оесшйъ обиÐoÑŠ ÐoÑŠ Ð*ебъ Ð'ощчйтйн мÐoÐ*шйн? 8

6. чеейн мгоеън щм ощчйтй Ð'оесш 9

7. Ð'Ðoн Ð'Ð'ÑŠÑ€Ð'веъ Ð'оесшйъ/бмъй оесшйъ щм Ð*бшÐ' цшйлÐ' мÐ'ееъ щйчем бÐ'Ð*миÐ' Ð'Ðoн мÐ'щчйт бÐ' Ðoе мÐo? .................................................................................................... 10

8. осчреъ егйеп ............................................................................................................ 12

9. бйбмйевшфйÐ' .............................................................................................................. 13

1. обеÐo

лйен, лÐoщш Ð'Ð*бшÐ' Ñ€ÐoешÐ' еоъчгоъ йеъш, Ð'оегтеъ Ð'Ð*бшъйъ мфтймейеъ тсчйеъ мÐo оесшйеъ емÐ'щмлеъйÐ' вбеÐ'Ð' йеъш, елъецÐoÐ' олк чййоъ Ð*щйбеъ шбÐ' мÐ'йби Ð'оесшй блм ÑŠÐ*еой Ð'тсчйн.

лое блм ÑŠÐ*ен лмлмй-рйÐ'емй, лк вн бфйррсйн блмм ебÐ'щчтеъ бфши, чййн Ð'ойъес щм Ð'щешÐ' Ð'ÑŠÐ*ъерÐ'- Ð'шееÐ* лтгйфеъ тмйерÐ'. боцйÐoеъ Ð'тсчйъ,мтеоъ жÐoÑŠ, Ð'щйчемйн ббÐ*йръ Ð'Ð'Ð*миÐ' бÐoйжÐ' Ð*бшÐ' мÐ'щчйт йлемйн мÐ'йеъ Ð'шбÐ' йеъш оешлбйн, емÐo Ð*г ойогййн. Ð'бтййъйеъ щйлемÐ' мÐ'йеецш Ð'йÐo, щоцг ÐoÐ*г рййш Ð'тшк щм Ð'Ð*бшÐ' Ð'еÐo Ðoишчийбй оÐoег тбеш ощчйтйн, еоцг щрй Ð'Ð*бшÐ' фетмъ блсфйÐ' бгшлйн мÐo оесшйеъ. бтййъйеъ же ребтъ мотщÐ' оÐ'бгмйн бсгшй тгйфейеъ: йлемъ Ð'Ð'Ð*жш щм Ð'Ð'щчтÐ' лвешн Ð'тйчшй мгÐ*ййъ Ð'Ð'щчтÐ' Ð'оесшйъ оцйгн щм Ð'ощчйтйн Ð'чербрцйерÐoмййн, мтеоъ Ð'връ Ð'сбйбÐ' еÐoжшÐ*еъ ÑŠÐoвйгйъ Ð'теогйн бшÐoщ отййрйÐ'н щм ощчйтй Ð'оесш. Gardner & McLachlan, 2004) оциийн ÐoÑŠ Hayes, 2001; Matterson, 2000).

ÐoÐ*шйеъ Ð'ощчйт роггъ бщмещÐ' ойогйн: Ð*ефщ Ð'фтемÐ' щме, Ð'шщейеъ Ðoе Ð'солейеъ ÐoмйÐ'п Ð'еÐo лфеу еÐ'гшк бÐ' оъбиÐoÑŠ отшлъ Ð'йÐ*сйн бйп щрй Ð'ойогйн Ð'мме. йщрн щмещÐ' севйн щм солейеъ щÐoмйÐ'п оÐ*еййб Ð'ощчйт: Ð'оцфеп Ð'Ðoйщй- оÐ*еййбеъе мтцое емтшлй Ð'оесш бÐ'н Ð'еÐo гевм еоÐoойп, оÐ*еййбеъ Ð'ощчйт мотсйчйе Ð'йщйшйн, мвефйн фйррсййн

...

...

Download as:   txt (61.7 Kb)   pdf (363.9 Kb)   docx (21.1 Kb)  
Continue for 12 more pages »
Only available on ReviewEssays.com
Citation Generator

(2010, 12). Social Responsibility of Investors. ReviewEssays.com. Retrieved 12, 2010, from https://www.reviewessays.com/essay/Social-Responsibility-of-Investors/27806.html

"Social Responsibility of Investors" ReviewEssays.com. 12 2010. 2010. 12 2010 <https://www.reviewessays.com/essay/Social-Responsibility-of-Investors/27806.html>.

"Social Responsibility of Investors." ReviewEssays.com. ReviewEssays.com, 12 2010. Web. 12 2010. <https://www.reviewessays.com/essay/Social-Responsibility-of-Investors/27806.html>.

"Social Responsibility of Investors." ReviewEssays.com. 12, 2010. Accessed 12, 2010. https://www.reviewessays.com/essay/Social-Responsibility-of-Investors/27806.html.