ReviewEssays.com - Term Papers, Book Reports, Research Papers and College Essays
Search

Case 4.1 Awd

Essay by   •  January 13, 2016  •  Case Study  •  7,450 Words (30 Pages)  •  825 Views

Essay Preview: Case 4.1 Awd

Report this essay
Page 1 of 30

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

---❧❧•❧❧---

[pic 1]

BỘ MÔN: QUẢN TRỊ VÀ SỬ DỤNG

HỆ THỐNG THÔNG TIN

CASE STUDY: AUTOMATED WASTE

DISPOSAL, INC

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Minh Hoàng

Thành Viên Nhóm 7:

Phan Lê Minh Duyên

Vũ Thị Huệ

Phạm Thị Liên

Vũ Thị Mai

Lê Thành Nhân

Nguyễn Đình Sơn

Võ Thị Tường Vân

Phan Trần Trúc Uyên

Lớp học phần: D01

TP Hồ Chí Minh, Ngày 7 Tháng 1 Năm 2016

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY        

1.1. Giới thiệu công ty AWD        

1.2. Giới thiệu về case study        

CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG GPS TẠI AWD        

2.1. Giới thiệu về GPS System:        

2.1.1. Định nghĩa        

2.1.2.  Các thành phần của GPS        

2.1.3. Cơ chế hoạt động của GPS        

2.1.4. Các hệ thống định vị khác:        

2.2. Ưu nhược điểm khi công ty sử dụng về hệ thống GPS        

2.2.1. Ưu điểm:        

2.2.2. Nhược điểm:        

2.3. Lời khuyên cho AWD khi sử dụng GPS để giám sát nhân viên        

CHƯƠNG 3.        

ỨNG DỤNG IS TRONG GIÁM SÁT NHÂN VIÊN        

3.1. IS được sử dụng để giám sát nhân viên        

3.2. Công cụ, phần mềm giám sát nhân viên        

3.2.1. Spector 360        

3.2.2. StaffCop        

Các tính năng chính:        

3.2.3. eDMS Tracking Pro của DMS        

Giới thiệu phần mềm định vị điện thoại - eDMS Tracking Pro        

3.3. Tác động của việc sử dụng IS trong giám sát nhân viên        

3.3.1. Đối với người lao động        

3.3.2. Nhà quản lý        

CHƯƠNG 4. TỔNG KẾT        

TÀI LIỆU THAM KHẢO        CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY

1.1. Giới thiệu công ty AWD

 1. Lịch sử công ty
 • Công ty được thành lập bởi James Galante vào năm 1975 tại thành phố  Danbury, tiểu bang Connecticut, Mỹ.
 • Doanh thu hằng năm ước tính từ 12.5 đến 15 triệu USD.
 • Năm 2006, công ty được US Marshalls mua lại sau khi James Galante bị bắt vì gian lận thuế, giám đốc kế nhiệm là Ciro Viento.
 • Tháng 3 năm 2011, US Marshalls bán công ty lại cho Winter Bros Waste Systems INC.
 1. Lĩnh vực hoạt động

Công ty chuyên chở rác gia đình và công nghiệp ở Connecticut và New York.

 1. Cách thức cung cấp dịch vụ và thanh toán
 • Thông tin về công ty, thông tin sản phẩm, dịch vụ, phương thức liên lạc, đăng ký sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên website
 • Khách hàng thông qua website đăng kí các gói sản phẩm, dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp với công ty.
 • Đối với khách hàng dài hạn (vd: các hộ gia đình, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt ...): thanh toán bằng ủy nhiệm chi hàng tháng.
 • Đối với khách hàng ngắn hạn (vd: khách hàng sử dụng dịch vụ cho các dự án được thực hiện trong khoảng thời gian nhất định như là công trình xây dựng, các chương trình, sự kiện, …): thanh toán theo gói sản phẩm, dịch vụ

1.2. Giới thiệu về case study

Ciro Viento chịu trách nhiệm về 100 chiếc xe chở rác của AWD. Công ty AWD sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) không chỉ để vận hành trôi chảy hệ thống, mà còn giám sát tiến trình làm việc của nhân viên. Viento chỉ ra rằng: “Nếu  bạn không có mặt ngoài đó và trông chừng họ, bạn không biết mất bao lâu để hoàn thành tiến trình. Những người này có thể đi chu du khắp thế giới, hay anh ấy có thể ở đang ở nhà bạn gái của mình.”

AWD cũng lắp đặt hệ thống tiếp nhận GPS, có kích thước và hình dạng như lon đồ hộp, gắn trong những chiếc xe hơi của nhân viên bán dịch vụ hốt rác. Do đó, Viento biết được rằng một vài người nhân viên kinh doanh của công ty hay lui tới một quán bar lúc 4 giờ chiều, đáng ra khi đó họ phải gọi điện cho khách hàng.

Kết quả, không quá ngạc nhiên khi những tài xế và những người bán dịch vụ hốt rác không hoàn toàn hài lòng với hệ thống GPS mới. TomMcnNlly, một người lái xe của AWD thú nhận rằng: “ Cứ như là có một đại ca đang theo dõi mình từng chút một… tôi cảm thấy bực mình mỗi khi xếp hàng để mua cafe trong quán ăn, lúc đó giống như là, Ê, họ (những người quản lý ) đang theo dõi kìa. Tôi phải rời khỏi đây liền.”

...

...

Download as:   txt (43.4 Kb)   pdf (1.1 Mb)   docx (672.5 Kb)  
Continue for 29 more pages »
Only available on ReviewEssays.com
Citation Generator

(2016, 01). Case 4.1 Awd. ReviewEssays.com. Retrieved 01, 2016, from https://www.reviewessays.com/essay/Case-41-Awd/74293.html

"Case 4.1 Awd" ReviewEssays.com. 01 2016. 2016. 01 2016 <https://www.reviewessays.com/essay/Case-41-Awd/74293.html>.

"Case 4.1 Awd." ReviewEssays.com. ReviewEssays.com, 01 2016. Web. 01 2016. <https://www.reviewessays.com/essay/Case-41-Awd/74293.html>.

"Case 4.1 Awd." ReviewEssays.com. 01, 2016. Accessed 01, 2016. https://www.reviewessays.com/essay/Case-41-Awd/74293.html.