ReviewEssays.com - Term Papers, Book Reports, Research Papers and College Essays
Search

Dead Poet's Society (norwegian)

Essay by   •  December 16, 2010  •  Study Guide  •  812 Words (4 Pages)  •  1,561 Views

Essay Preview: Dead Poet's Society (norwegian)

Report this essay
Page 1 of 4

Filmen "Dagen er din" med Robin Williams i hovedrollen som den inspirerende lжreren John Keating, handler om hvordan en lжrer kan ha stor innflytelse pе elever. Handlingen i filmen foregеr pе den hundre еr gamle gutteskolen Welton Academy. Skolen praktiserer strenge regler og har fulgt de samme lжremшnstrene i alle еr.

Ved hvert semester forlater hundrevis av foreldre sine sшnner her pе denne skolen, i hеp om at de vil utdanne seg til leger, advokater eller andre hшye stillinger.

Men nеr en ny engelsklжrer ankommer skolen blir reglene litt snudd pе hodet. John Keating har en forkjжrlighet for е lжre bort poesi, og ved hans mange nye lжremеter еpner han en verden som studentene aldri fшr har sett. Hans livsfilosofi er "carpe diem" som betyr grip dagen. Dette er den rшde trеden gjennom hele filmen, at elevene skal gjшre noe ut av seg selv, for en dag er det for sent!

Selve historien blir sett gjennom шynene til Todd Anderson, en nykommer pе skolen, og hans romkamerat Neil Perry. Todd er utrolig sjenert og redd for hva andre mener om det han sier. Dette er en ganske stor byrde for han е bжre, da han hele tiden blir fortalt at han har store sko е fylle, siden broren hans gikk ut med toppkarakterer. Mens Neil er helt motsatt, full av ideer og ambisjoner. Det eneste han ikke liker er at faren hans bestemmer over han alt for mye, han fеr ikke bestemme hva han skal drive med pе fritiden eller hva han skal utdanne seg til.

John Keating begynner den fшrste undervisningstimen med е fortelle elevene om "carpe diem" og fortsetter е overaske nеr han ber elevene om е rive ut sidene i lжreboka. Han ville ikke at elevene skulle lжre om hvordan et dikt skulle vжre bygd opp og hvilket mшnster de mеtte fшlge nеr de begynte е skrive poesi, meningen hans var at de skulle lжre е tenke selv og bruke kreativiteten sin.

En dag finner elevene den gamle еrboka fra da John Keating gikk pе skolen. De finner ut at han hadde vжrt medlem av the Dead Poets Society nеr han gikk pе Welton. Nеr elevene spшr han om hva dette er for noe fеr de til svar at det var en gruppe med gutter som ikke bare likte poesi, men som ogsе dyrket det. Han sier ogsе at de holdt til i en grotte etter at det var blitt mшrkt, men helt til slutt passer han pе е fе med at guttene mе glemme den ideen!

Til tross for dette bestemmer en gjeng fra klassen hans е opprette deres egen verson av the Dead Poets Society, deriblant er Neil Perry og Todd Anderson. Meningen med disse mшtene er at guttene skal fе utlшp for sine egne tanker og meninger ved hjelp av deres egen poesi.

...

...

Download as:   txt (4.6 Kb)   pdf (72 Kb)   docx (10.6 Kb)  
Continue for 3 more pages »
Only available on ReviewEssays.com